menu
Light .4 photo by Toon Ent.

Light .4 © Photo by Toon Ent.

  • Taken on May 31, 2012.
  • Dạo này bị thích màu ánh sáng Chuyên trị chụp ngược sáng để lấy halo Tất cả chỉ là chuẩn bị cho 1 project dài kì sắp tới Welcome to my Facebook | 500px | DeviantART | Tumblr Toon Ent. © Copyright 2012

  • vintage, toon, sweet, smile, photography, photo, people, mark, love, lighting, glamour, girl, canon

Related Photos

Top