menu
Lotus - Ao dai Vietnam photo by TA.D

Lotus - Ao dai Vietnam © Photo by TA.D

  • Taken in Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam on September 30, 2010.
  • Model: Hải Quyên Location: Chùa Hội Sơn, Q.9, HCM offline nikonvn "Như cánh vạc bay" áo dài Việt Nam

  • white, vietnam, viet, tree, tad, portrait, nikon, nam, green, girl, dai, d700, chandung, beautiful, aodaivietnam

Related Photos

Top