menu
Алтан овоо photo by Sainaa|photography

Алтан овоо © Photo by Sainaa|photography

  • Taken on June 30, 2010.
  • Сүхбаатар аймаг, Дарьганга сум Алтан овоо, зэгст нуурын зүгээс

Top